Skip To Content
ArcGIS Developer
Dashboard

Generate Certificate Signing Request

 • URL:https://<notebookserveradmin>/machines/<machine>/sslcertificates/<certificate>/generateCSR(POST only)
 • Required Capability:Administrator
 • Version Introduced:10.7

Description

This operation generates a certificate signing request (CSR) for a self-signed certificate. A CSR is required by a CA to create a digitally signed version of your certificate.

Parameters

ParameterDescription
f

The response format. The default response format is html.

Values: html | json | pjson

Response Format


      {
 "certificateSigningRequest": 	"<csr>"
}

Example


      {
 "certificateSigningRequest": 	"-----BEGIN NEW CERTIFICATE REQUEST-----\r\n
               	MIIBeDCB1gIBADA2MR3wHAYDVQQKExVTZWxmU4lnbmVkQ5VydGlmaWNhdGUxFzAVBgNVBAMTDkdS\r\n
				SUQyLkVTUkkuQ09NMIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA4GNADCBiQKBgQDH9jNGP/ZPn75GIcs/uFi7\r\n
				Gqug1zutmsIVo9viUCLu+Wgd+lhrSuab3l0ar3QwM9CKp8AU01VxKMsSVcU6FjdgTmuf42cOhTEO\r\n
				8WOXqgW5PynJONaCq+9oRVCF3+XeTIHD78IN3lQvckRH7FI7iMyD+jb/P3P1xKRDhM/3ikMfJwID\r\n
				AQABoAAwDQYJKoZIhvcNAQEFBQADgYEAC29mmkXw+KSeDFlRW7Jq9EEUGmBWvKqAv61qg9UQ0JD8\r\n
				hroCMTKoANj5iWqfwW/hMFWkDcKdNqTziVqyZcs3HssU89+QCTmpHkuuM8jxrEf/iWLQh5Dr4Srv\r\n
				2hf4Bf0rIC4k8XgVs28MeOzuROusdL/1g+jo83SzP2FacteNNb0=\r\n
				-----END NEW CERTIFICATE REQUEST-----\r\n"
}